İsrail, Arap toplumunda teknoloji girişimciliğini teşvik ediyor

İpek Yıldırım

9.5 milyon nüfusunun beşte biri Arap nüfusundan oluşan İsrail Devleti, Arap toplumunda teknoloji girişimciliğini teşvik etmek için 70 milyon dolarlık bir program başlattı. İsrail bu girişim ile Arap topluluklarının üyelerini, ülkenin yeterince temsil edilmedikleri gelişen teknoloji endüstrisine entegre etmeyi amaçlıyor.

Arap şehirlerindeki teknoloji faaliyetlerini ve İsrail vatandaşı olan Arap nüfusun teknoloji firmalarına entegrasyonunu destekleyen kuruluş Tsofen, İsrail'de Arap topluluğunun ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sini oluşturduğunu ancak teknoloji sektöründeki işçilerin yaklaşık yüzde 3,5’inin İsrailli Arap olduğunu belirtiyor.

 

Teknoloji şirketlerinin bölge şubelerinin açılması ve teknoloji sektörü için istihdamı ve eğitimi teşvik etmesiyle beraber bahsi geçen merkezler, yılda 1 milyon Yeni İsrail Şekeli’ne (310.000 $) kadar ek finansman alacak.

Söz konusu oranın düşük olmasının temel sebepleri arasında Arap kökenli vatandaşların ekonominin kalbi olan Tel Aviv’e uzak bölgelerde ikamet etmesi ve bunun beraberinde getirdiği network oluşturma sisteminin eksikliği ile yatırımcılara erişim eksikliği yer alıyor.

İsrail İnovasyon Kurumu CEO’su Dror Bin “Bu program, Arap toplumu arasında girişimciliği ve yüksek teknoloji istihdamını teşvik etmek için tasarlandı. Girişimciliği teşvik etmek en zor iştir, çünkü Arap girişimciler tarafından oluşturulan start-up sayısı nüfusun geri kalanına kıyasla son derece düşüktür. Bunun nedenleri çeşitli olmakla beraber, temel olarak network oluşturma sisteminin eksikliğinden, yüksek teknoloji merkezlerine coğrafi anlamda uzaklıktan, risk alma korkusundan ve güvenli işlerin girişimciliğe tercih edilmesinden ve ayrıca yatırımcılara erişim eksikliğinden kaynaklanmaktadır.” diyor.

İsrail İnovasyon Kurumu ile birlikte İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ve Sosyal Eşitlik Bakanlığı tarafından yönetilen söz konusu program, Arap topluluklarında yüksek teknoloji ve bilim programlarını ilerletmek amacıyla “Impact for Arab Society” (Arap Toplumu için Etki) isimli beş yıllık bir girişimin ve “Takadum” (İlerleme) olarak adlandırılan daha geniş bir hükümet planının parçası durumunda. Plan dahilinde eğitim, sağlık, ekonomik kalkınma ve suçla mücadele gibi farklı alanlarda Arap toplulukları için 10 milyar dolar üzerinde bir meblağ tahsis ediliyor.
Teknoloji programı, önümüzdeki beş yıl içinde girişimcilik ve kuluçka merkezlerinin kurulması ve bir yatırımcı kulübünün açılması gibi bir dizi girişimi gerçekleştirmeyi planlıyor.

Ocak ayı sonunda yapılan duyuruya göre, -özellikle İsrail'in merkez bölgesi dışındaki bölgelere vurgu yapılarak- ülke genelinde farklı alanlarda yılda 2 milyon Yeni İsrail Şekeli (630.000 $)’ne kadar operasyonel hibelerle birkaç girişimcilik merkezi kurulacak. Bu merkezlerin yerel girişimciler için “destekleyici bir ekonomik ve iş ortamı yaratması” ve yerel ve bölgesel makamların yanı sıra teknoloji şirketleri ve potansiyel yatırımcılarla birlikte
çalışırken inovasyonu teşvik etmesi bekleniyor. Teknoloji şirketlerinin bölge şubelerinin açılması ve teknoloji sektörü için istihdamı ve eğitimi teşvik etmesiyle beraber bahsi geçen merkezler, yılda 1 milyon Yeni İsrail Şekeli’ne (310.000 $) kadar ek finansman alacak. 

İsrail’in teknoloji endüstrisi, kronik bir şekilde özellikle mühendis ve geliştiriciler olmak üzere teknoloji uzmanı sıkıntısı çekiyor. Hükümet, İsrail’in teknoloji sektöründe yeterince temsil edilmeyen ultra-Ortodoks ve Arap profesyonellerin, kadınların, 45 yaş üstü işçilerin ve merkezi bölgelerde yaşamayan çalışanların topluluk üyelerinin sektörel eğitimini ve sektöre katılmayı amaçlayan programları ve girişimleri teşvik ederek bu sorunu
çözmeye çalışıyor.

 

İsrail İnovasyon Kurumu’nun Start-up departmanındaki İş Geliştirme Direktörü Karina Rubinstein ise kurumun bir teklif çağrısı yayınlamaya hazırlandığı ve bu süreçte de yüksek teknoloji sektöründeki yetkililer, şirketler, çok uluslu şirketler, yatırımcılar, hayırseverler ve diğer aktörlerle görüşmelere
devam ettiklerini belirtti.

İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Orit Farkash-Hacohen, sektördeki istihdam ve girişim eksikliğinin “bir bütün olarak İsrail ekonomisi için ulusal bir zorluk” olduğunu söyledi. Bakan ocak ayı sonunda yapılan toplantıda, Arap
toplumundaki çalışanları teknoloji sektörüne dahil etmenin “son derece önemli bir sosyal, finansal ve stratejik ihtiyaç” olduğunu dile getirdi.

İsrail’in Sosyal Eşitlik Bakanı Meirav Cohen, “Son birkaç aydır, alandaki teknolojik girişimleri teşvik etmenin gerekliliğini belirten yüksek teknoloji endüstri liderleriyle ortaklaşa çalışıyoruz. Daha fazla Arap işçiyi İsrail yüksek teknoloji endüstrisine entegre etmede ne kadar başarılı olursak, İsrail’in ekonomik büyümesini nüfusun ek kesimlerine yansıtmada o kadar başarılı olacağız.” dedi.

İsrail İnovasyon Kurumu’nun Start-up departmanındaki İş Geliştirme Direktörü Karina Rubinstein ise kurumun bir teklif çağrısı yayınlamaya hazırlandığı ve bu süreçte de yüksek teknoloji sektöründeki yetkililer, şirketler, çok uluslu şirketler, yatırımcılar, hayırseverler ve diğer aktörlerle görüşmelere devam ettiklerini belirtti.

Kaynaklar: Times of Israel, www.timesofisrael.com, Israel Innovation
Authority, www.innovationisrael.org.il/en/.

EKOVİZYON DERGİ – ekovizyon.com.tr

Facebook Comments

POST A COMMENT.